banner image
Basılı Bültenler

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 27998389-010-06-02-82 Sayılı Genelgesi Maaş Katsayıları

04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca memur maaş katsayıları, aylık katsayısı 0,088817; taban aylık katsayısı 1,390277 ve yan ödeme katsayısı 0,028165 olarak yeniden belirlenmiştir. Memur maaş katsayılarına bağlı olarak değişen kıdem tazminatı tavanı ve çocuk zammı tutarları 2016 yılının ilk yarısında geçerli olmak üzere (01.01.2016-30.06.2016) aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Makale metnini kopyala