Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 27998389-010-06-02-82 Sayılı Genelgesi Uyarınca Düzenlenen Memur Maaş Katsayıları.