banner image
Basılı Bültenler

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarındaki Değişiklik 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

08.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 Karara aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir:
Geçici Madde 2:“Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Makale metnini kopyala