Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Seri No:9) Resmi Gazete’de Yayımlandı.