banner image
Basılı Bültenler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği

Bilindiği üzere, 07.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6637 Sayılı Kanun’un 8’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’ncu maddesinde yapılan değişiklikler ile Sermaye Şirketlerinin Nakit Sermaye Artırımlarına teşvik getirilmişti. Konuyla ilgili detaylı açıklamaya 2015/45 No.lu sirkülerimizde yer verilmiştir. Yine 30.06.2015 tarihli Resmi Gazete ile nakit sermaye artırımında uygulanacak indirim oranlarına ilişkin 2015/7910 no.lu Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştı. Bu konuya ilişkin açıklamalara da 2015/67 No.lu sirkülerimizde yer verilmiştir

Makale metnini kopyala