banner image
Basılı Bültenler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği

05.08.2016 tarih 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin muhtelif bölümlerinin başlıkları değiştirilmiş ve bu bölümlerin devamına yeni bölümler eklenmiştir.

Makale metnini kopyala