banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi

Kıdem tazminatı tavanı, 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere, Maliye Bakanlığı tarafından 4.7.2016 tarihinde yayımlanan 27998389-010-06-02-6152 sayılı Genelge ile yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala