banner image
Basılı Bültenler

Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğunun Kaldırılmasına Dair 472 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

27/07/2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 472 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğuna ilişkin 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Makale metnini kopyala