banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren söz konusu Tebliği ile yapılan değişikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala