banner image
Press Release

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren söz konusu Tebliği ile yapılan değişikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Copy text of article