banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8 no.lu KDV Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin IV/A-1.5. no.lu bölümünde değişiklikler yapılmıştır.

Makale metnini kopyala