banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğuna İlişkin 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

15 Aralık 2016 tarihli 29919 sayılı Resmi Gazete yayınlan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğuna İlişkin daha önce yayınlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik yapılmıştır.

Makale metnini kopyala