Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğuna İlişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 475) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.