banner image
Basılı Bültenler

Dahilinde İşletme Rejimi Tebliği (İhracat 2006-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 38 inci maddesine onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere pdfdeki onikinci ve onüçüncü fıkralar eklenmiş olup, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir

Makale metnini kopyala