“Dahilinde İşletme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de Yayımlandı.