banner image
Basılı Bültenler

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

25 Kasım 2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala