banner image
Basılı Bültenler

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

14 Ocak 2016 tarih ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8362 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar uyarınca;

  • Kosova ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 15 Ekim 2015,
  • Meksika ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 23 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir
Makale metnini kopyala