banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca; Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin ölçütleri yeniden düzenlenmiştir.

Makale metnini kopyala