banner image
Basılı Bültenler

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu

İçeriğinde farklı Kanun’lara ilişkin düzenlemelere yer veren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanun içeriğinde yer alan başlıca düzenlemeler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala