banner image
Basılı Bültenler

75 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere söz konusu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

Makale metnini kopyala