75 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.