banner image
Basılı Bültenler

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Torba Yasa ile 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun söz konusu 179’uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi” Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Söz konusu Karar ile ilgili ayrıntılar Resmi Gazete’de yer almaktadır

Makale metnini kopyala