banner image
Basılı Bültenler

67 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2016 yılına ilişkin emlak vergi değerlerini belirlemek için yapılan hesaplamalara yönelik örneklere ve 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalara yer verilen 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala