67 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.