banner image
Basılı Bültenler

6676 Sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Kanun Kararnamesi

26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, bazı değişiklik ve eklemeler yapılırken, vergisel avantajlar genişletilmiştir. 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Kanun ile yapılan başlıca düzenlemeler pdf'deki gibidir.

Makale metnini kopyala