banner image
Basılı Bültenler

6663 Sayılı Torba Kanunun Getirdiği Vergisel Düzenlemeler

29.01.2016 tarihinde kabul edilen 6663 no.lu Torba Kanun bazı vergi düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu düzenlemeler pdf'de özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala