banner image
Basılı Bültenler

6663 Sayılı Torba Kanunun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yaptığı Değişiklikler.

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun’un Vergi Kanunlarında ve yeni çocuk sahibi olanların izin uygulamasında yaptığı değişikliklere ilişkin bilgilere 2016/24 ve 2016/25 sayılı sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala