banner image
Basılı Bültenler

6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, bazı yasal düzenlemelerin uygulama sürelerini uzatılırken; bazı istisnalara da yer verilmiştir.

Makale metnini kopyala