59 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.