banner image
Basılı Bültenler

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının, yeniden belirlenmesine ilişkin 26/9/2016 tarih ve 2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Makale metnini kopyala