banner image
Basılı Bültenler

470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Amacı, Hazır Beyan Sistemi ile vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik, güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlanarak verilebilmesi ve böylece vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ile vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması olan 470 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 25.02.2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı

Makale metnini kopyala