47 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.