banner image
Basılı Bültenler

47 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre; 01.01.2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin tahsil edileceği tutarlara ilişkin detaylı bilgi, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde bildirilmiştir.

Makale metnini kopyala