banner image
Basılı Bültenler

468 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi olan 468 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 06.02.2016 tarih ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala