banner image
Basılı Bültenler

46 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre belirlenen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeleri içeren 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala