banner image
Basılı Bültenler

290 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

290 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 290

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala