banner image
Basılı Bültenler

2017 Yılı İçin Belirlenen Değerleri Kağıt Bedellerine İlişkin 52 Sıra No'lu Tebliğ Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 21.12.2016 tarih 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sıra no 52) ile 210 sayılı kanuna ekli değerli kağıtların bedelleri 01.01.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala