banner image
Basılı Bültenler

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Belirlenmesine Dair 474 Nolu VUK Genel Tebliğ

11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 474 Nolu VUK GenelTebliği ile 2016 Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin(B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Makale metnini kopyala