2016 Yılının İlk döneminde Uygulanacak Vergiden İstisna Günlük Harcırah Tutarları