banner image
Basılı Bültenler

2016 Yılının İlk döneminde Uygulanacak Vergiden İstisna Günlük Harcırah Tutarları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde yer alan ifade, “(2772 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki
fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);” şeklindedir.

Makale metnini kopyala