banner image
Basılı Bültenler

2016 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Satış Bedelleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Amacı, 21.02.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemek olan 50 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala