banner image
Press Release

2016 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13.07.2016 tarih ve KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi – 29 sayılı sirküleriyle %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

Copy text of article