2016 Ekim, Kasım, Aralık Ayları Net Ücreti, Net Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Asgari Geçim İndirimi Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeleri İçeren Gelir Genel Tebliğ (Seri No: 294) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.