banner image
Basılı Bültenler

2015/8353 Sayılı, Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranlarının, ÖTV Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi

Amacı, bazı mallara uygulanacak KDV oranlarının, ÖTV oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespit edilmesi olan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala