2015/8353 Sayılı, Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranlarının, ÖTV Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.