banner image
Basılı Bültenler

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

3475 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (3239 Sayılı VUK madde 17 ile değişik) 221.
Maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (6335 Sayılı TTK Madde 8 ve 6455 Sayılı TTK Madde 78 ile değişik) 64. Maddesi hükümlerinde, defter tasdik süreleri açıkça belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala