banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

15/06/2012 Tarihli ve 28328 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar’ın bazı maddelerinde değişiklik yapan 2014/7273 No.lu “Yatırımlarada Devlet yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 05/03/2015 Tarihli ve 29286 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Makale metnini kopyala