banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Makale metnini kopyala