banner image
Basılı Bültenler

Yabancı Para Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarına İlişkin 445 Nolu VUK Tebliği

31 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 445 No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralar cinsinden olan alacak ve tutarların değerlemesinde 31.12.2014 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen kurlar bildirilmiştir.

Makale metnini kopyala