banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin, 28.04.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 5024 sayılı Kanunla amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere ilişkin olarak açıklamaları içeren 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yaptığı değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala