banner image
Basılı Bültenler

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in içeriğine ilişkin detaylar pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala