banner image
Press Release

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

16/02/2008 Tarih ve 26789 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik” in adı, 11/03/2015 Tarih ve 29292 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, “Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş olup, söz konusu Tebliğ’in maddelerinde yapılan değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Copy text of article