banner image
Basılı Bültenler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca 07.08.1989 tarihli ve 89/14391sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da yapılan değişiklikler pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala