banner image
Basılı Bültenler

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarafından 2015/10 Sayılı Genelge Yayımlandı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart 2015 Tarih ve 2015/10 Sayılı Genelgesinde yer alan,

  • Mevcut sigorta primi teşvik uygulamalarına göre, bir sigortalının aynı ayda birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenler bahse konu sigortalıyı tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşvikinden T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirebilmektedir. Bu bağlamda, herhangi bir sigorta priminden yararlandıktan sonra, geriye yönelik başka bir sigorta teşvikinden yararlanma talepleri hakkında yapılacak işlemlere,
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme
    Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar İle Kültür Yatırımları ve
    Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplere ve
  • Diğer hususlara ilişkin detaylı açıklamalar pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.
Makale metnini kopyala