banner image
Basılı Bültenler

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisnalara İlişkin Düzenlemeler Yapan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

21/4/2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)”, sinai mülkiyet haklarında istisnalara ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.

Makale metnini kopyala