banner image
Basılı Bültenler

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.03.2013 Tarih ve 28663 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürütme
yükümlülüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda bulunan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”in bazı maddeleri, 28.02.2015 Tarih ve 29281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik uyarınca değiştirilmiştir. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar pdf'de bilgilerinize sunulmuştur.

Makale metnini kopyala