banner image
Basılı Bültenler

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Konusu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar olan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği, 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala