banner image
Basılı Bültenler

Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bilindiği üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla ilişkili olarak; konusu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar olan “Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”, 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Makale metnini kopyala