banner image
Basılı Bültenler

Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranlarına İlişkin 2015/7910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

2015/46 numaralı sirkülerimizde yayımladığımız üzere, 07/04/2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8 inci maddesi uyarınca, nakit sermaye artırımlarına teşvik verileceği hükme bağlanmıştır.

Makale metnini kopyala