banner image
Basılı Bültenler

Mükellef Bilgileri Bildirimi Zorunluluğu 413 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yürürlükten Kaldırılmıştır

Bilindiği üzere, 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2012 yılından itibaren, yılda bir kez “ Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmekteydi.
Maliye Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak mükellef bilgileri bildirimi uygulamasına son verilmiştir.

Makale metnini kopyala